Ne aramıştınız?

uzaktan eğitim

Sıkça Sorulan Sorular

Uzaktan eğitim hakkında en çok merak edilen sorular ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz. Farklı sorularınız için danışmanlarımızdan bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Uzaktan Eğitim İle Örgün Eğitim Arasında Ne Gibi Bir Fark Var?

Örgün eğitim ve uzaktan eğitimi karşılaştırdığımızda; Örgün eğitimde sınıf ortamında ders işlenmektedir, Uzaktan eğitimde ise, dersler sanal sınıf üzerinden işlenmektedir. Örgün eğitimde öğrencilere araştırma yapmaları için ödev-projeler yüzyüze verilir, Uzaktan eğitimde ödev ve projeler (Öğrenme Yönetim Sistemi) adı verilen bir sistem üzerinden verilir. Örgün eğitim de öğrencilerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi için ara ve yılsonu sınavları yüzyüze yapılır, Uzaktan eğitimde sınavlar (proje ödevi şeklinde) internet üzerinden gerçekleştirilir.

Eğitim Süresi Kaç Yıl ya da Dönemdir?

Üniversitemizde eğitim süresi lisans programları için 4, ön lisans ve yüksek lisans programları için 2 yıldır. Ancak çalışma performansına göre bu süreler neredeyse yarıya kadar inebilmektedir.Bunu da uzaktan eğitimin getirdiği artı bir özellik olarak değerlendirmek gerekir.

Devam Zorunluluğu Var Mı?

Üniversitemizde devam zorunluluğu yoktur. Dersler istenilen zaman aralığında çalışılabilir. Bununla beraber ders takibi yapılmaktadır; ancak bitirilmeyen dersler için öğrencilere proje verilmemektedir. Bu sebeple öğrencinin dersleri aksatmadan çalışması çok önemlidir.

Sınıf ya da Ders Tekrarı Var Mı?

Öğrenci hazırladığı projeden yeterli oranda not almak durumundadır. Yeterli notu alamadığı sürece diğer dönemin derslerini alamayacaktır. Dolayısıyla, başarısız olma durumunda öğrenci, sonraki dönem aynı dersi yeniden alacak ve yeniden ödev hazırlayacaktır.
 

İki Yıllık Mezunlar İçin Sınavsız Geçiş İmkanı Sunuyor Musunuz?

Evet. Öğrenci o zamana kadar gördüğü derslerden muaf tutularak geçiş yapması sağlanabilir.

Sizden Alacağım Lisans Diploması Yurt Dışındaki Üniversitelerde Geçerli Mi?

Üniversitemizden alınan diploma uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır. Yurt dışında benzer şekilde eğitim veren üniversitelerde geçerlidir ve bu üniversitelere master veya doktora programlarıyla ilgili başvuruda bulunabilir. Başvurulan üniversite öğrencilerin yeterliliklerine bakarak başvuruyu kabul eder veya etmeyebilir.

Direkt Olarak Yüksek Lisans Programlarına Kayıt İmkanım Var Mı?

Eğer başvuru yapacak öğrenci bir lisans diplomasına sahip ise yüksek lisans programlarına başvuru yapabilir. İlgilenilen yüksek lisans programının, bitirilen lisans programıyla ilişkili olması önerilir.

İkinci Üniversite Olarak Kayıt Yaptırma İmkanım Var mı?

Evet. Özellikle herhangi bir lisans bölümünü bitirip çalışan insanlarımız, bu sayede hem okumak istedikleri başka bölümlerde öğrenip görebilecekler hem de iş hayatlarına devam edebileceklerdir.

İstediğim Zaman Kaydımı Sildirme İmkanım Var Mı?

Kayıt sildirme işlemi belli koşullar sağlandığı müddetçe mümkündür. Bu koşullar, Üniversite Kayıt Sözleşmesi’nde açıkça beyan edilmiştir; ayrıca kayıt görüşmesi esnasında öğrencilere teferruatlı bir şekilde anlatılacaktır.

Üniversiteniz Neden Ekonomik?

Uzaktan eğitim metodunda, maliyetler minimuma inmektedir. Bu da direkt olarak öğrencilere yansıtılmaktadır. Ayrıca üniversitemiz, bilinçli bir tercihle kar marjını oldukça asgarilere çekmiştir. Arzumuz, sosyal ve ekonomik sebeplerle okuyamayan kimselerin; ya da hâlihazırda çalışan fakat yeni bir bölüm daha okumak isteyen vatandaşlarımıza en cazip öğrenip imkânlarını sunabilmektir. Ayrıca öğrenci, uzaktan eğitimde, örgün eğitime harcadığı masraftan da muaf olmaktadır. Örneğin, şehir değiştirme masrafları, konaklama masrafları ve yol masrafları gibi.

Uzaktan Eğitim Ne Değildir?

Uzaktan eğitim, örgün öğretim yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir.

Uzaktan eğitim fakir ülkelerin başvurduğu bir öğretim şekli değildir bu sistemi öncelikle dünyanın en zengin ve sanayileşmiş ülkeleri uygulamaktadır.
 

Kayıt Dönemi Ve Kayıt İçin Gerekli Şartlar, Evraklar Nelerdir?

Ön lisans ve lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lise, yüksek lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lisans mezunu olma zorunluluğu bulunmaktadır.


Kayıt için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 

 • Daha önce mezun olunan okul Diploma ve Transkript,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • E Devlet İkametgâh belgesi,
 • E Devlet Nüfus Kayıt Örneği
 • Sözleşme Islak İmzalı
 • Kayıt Formu Islak İmzalı
   

Kayıt Dönemi Ve Kayıt İçin Gerekli Şartlar, Evraklar Nelerdir?

Ön lisans ve lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lise, yüksek lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lisans mezunu olma zorunluluğu bulunmaktadır.


Kayıt için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 

 • Daha önce mezun olunan okul Diploma ve Transkript,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • E Devlet İkametgâh belgesi,
 • E Devlet Nüfus Kayıt Örneği
 • Sözleşme Islak İmzalı
 • Kayıt Formu Islak İmzalı
   

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif olarak hazırlanmış bir öğrenme metodudur. Bu metotta, öğrenciler için geliştirilmiş verimli programlar mevcuttur. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Böylece, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler, mekânsal değişiklik yapmadan bilişim teknolojileri aracılığıyla öğrenimlerine kolaylıkla devam edebilmektedirler.

Sınavlar Ne Şekilde Yapılıyor?

Üniversitemizde sınıf geçme, sınav değil proje esasına dayanır. Öğrenciye belirli dönemlerde aldığı dersler üzerinden bir proje konusu verilir. Öğrencinin bu proje ödevleri puanlamaya tabi tutulur. Bu şekilde öğrencinin ders başarı durumu belirlenir. Bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin edinmiş oldukları bilgileri somut olarak kullanmaları istenir ve sağlanır.

Uzaktan Eğitimin Türkiye’deki Denklik Durumu

Üniversitemiz AB’de akreditasyonu olan bir yükseköğretim kurumudur.Üniversitemizin  Uzaktan Eğitim Programlarının ise Türkiye’de henüz denkliği bulunmamaktadır.

 

Uzaktan Eğitim Programlarına YÖK tarafından denklik verilmesi durumunda Denklik Yönetmeliği’nin 10.maddesinde belirtilen bütün şartlar Üniversite tarafından sağlanacaktır.

 

(06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği 10. Maddesi: Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar; diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması, örgün öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı programın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı olması ve uzaktan eğitim programının ölçme ve değerlendirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, yurtdışında yapılan uzaktan eğitimin Türkçe olmaması, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça tespit edilmesi şartları aranarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir.)
Uzaktan Eğitim Programlarının denklik alması durumunda bu programlardan mezun olan öğrenciler YÖK’ün denklik birimine BİREYSEL olarak başvuracak ve denklik işlemlerini BİREYSEL olarak takip edeceklerdir.
 

Uzaktan Eğitim Avantajları Nedir?

 • Zamandan ve mekândan bağımsız eğitim almanızı sağlar.
 • Başkasının değil sizin istediğiniz zamanda eğitim alabilme imkanınız olur.
 • Öğrenim görenin kendi öğrenim hızında eğitim alabilmesine imkan tanır.
 • Maliyet etkin bir eğitim sunar. Ucuz ve kaliteli eğitim ile barınma, taşınma, yeme-içme maliyetlerinden kurtulma imkânı sağlar
 • Konusunda uzman akademisyenlerin yönlendirmesiyle, akademik ve sosyal danışmanlık ile en doğru programı seçme imkânı sağlar.
 • Örgün öğretimden farklı olarak kaçırılan dersin sınırsız bir şekilde izlenebilmesi nedeniyle ders kaçırmak diye bir şey yoktur. Sonsuz telafi imkanı sunar.
 • Uluslararası geçerlilik ve akreditasyon sistemi ile tüm dünyada geçerli diploma almanızı sağlar.
 • İstediğiniz zamanda eğitime başlama ve bitirme imkânı sağlar.
 • Fırsat eşitliği sağlayarak aradaki duvarların kaldırılmasıyla toplumsal gelişime katkıda bulunur.
 • Tüm bireylerin eğitimden eşit bir yararlanmasını sağlar.
 • İnternet ortamının tüm avantajlarının kullanımını sağlar.
 • Bilginin devamlı güncellenerek daha kaliteli eğitimin verilmesinin önünün açılmasını sağlar.
 • Daha hızlı ve daha etkin geri bildirim imkanlarını sağlar.
 • Yüzyüze öğrenme imkânı bulunmayan öğrencilere erişilmesi imkanını sağlar.
 • Daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin artmasını sağlar.
 • Sağlanan teknolojik gelişmeler ve imkânlar nedeniyle eğitimin daha kolay ve hızlı transfer edilerek eğitimin sürdürülebilir olmasını sağlar.
 • Bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek, bireysel, bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin yapılabilmesini sağlar.
 • Geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılmasına imkan verir.
 • Mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni modeller oluşturur.
 • Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlar
 • Psikolojik sorunlar yaşayan öğrencilere(örneğin sosyal fobi) rahatlık sağlayarak eğitimlerini tamamlama fırsatı sunar.
 • Multimedya öğeler ve teknolojik imkânlar sayesinde öğrencilerin zengin ve kolay kullanılabilen içeriklerle öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar.
 • Eğitimini Tamamlayamamış Yöneticiler İçin Yüksek Lisans ve Doktora imkanı sağlar.
 • ALES belgesi olmayanlar için Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başlama imkanı sağlar.
 • Yaşam Boyu Öğrenme fırsatları sunar.
 • İhtiyaç Anında Öğrenme ile daha kalıcı öğrenebilme fırsatları sunar.
 • Yer ve şartlara göre ayarlanan öğrenme imkanı ile daha kalıcı öğrenebilme imkanı sunar.

Yabancı Dilde Eğitim Veriyor Musunuz?

Üniversitemizde Türkiye’de, Türkçe ve İngilizce eğitim vermektedir. Ancak eğitim materyallerinde ve öğrenim kadrosundaki değişikliklerle gelecekte farklı dillerde eğitimler sunmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
 

Tüm sorularınızın için danışmanlarımızla iletişime geçin!
Tüm sorularınızın için danışmanlarımızla iletişime geçin!

SİZİ ARAYALIM

Aydınlatma Metni

Nunc enim nisl, sodales id bibendum eget, malesuada a odio. Morbi lobortis eleifend justo.Nunc enim nisl, sodales id bibendum eget, malesuada a odio. Morbi lobortis eleifend justo. Nunc enim nisl, sodales id bibendum eget, malesuada a odio. Morbi lobortis eleifend justo. Nunc enim nisl, sodales id bibendum eget, malesuada a odio. Morbi lobortis eleifend justo.