KAYIT EVRAKLARI
 • Lisans Kaydı

  1. Lise Diploması: Diplomanın aslı; asıl diplomaya “Apostil” Onay mühürü yaptırılmalıdır. (Kaymakamlık yada valiliklerden yaptırılabilir.) Apostıl mührünün farklı bir kağıda yapılması gecersizdir. Diploma Kayıp Belgesi – Geçici mezuniyet gibi evraklar Bakanlık tarafından KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
  2. Her yılın ayrı ayrı ders not dökümünü gösteren çizelge (Transkript) – (her yıl için detaylı doldurulması gerekir ve mavı veya kırmızı mühürlü olmalı).
  3. Özel Okul Lise mezunları için, Türk Milli Eğitim Bakanlığından okulun akredite olduğunu gösteren belge alınması gereklidir. ( Sadece özel okuldan mezun olan öğrencilerimiz için gereklidir, temin edilemiyor ise Üniversite’ye bildirilmeli )
  4. Doğum kayıt örnegi (Aslı)
  5. İkametgâh – Yerleşim yeri Belgesi (Aslı)
  6. Vekaletname: Üniversitemizin Hukuk işleri sorumlusuna, sizlerin adına Bakanlıklarda işlem yapabilmesi için verilmektedir. Örneğini sitemizden bulabilir Türkiyede’ki noterde aynısını yapabilirsiniz.

  Not: SADECE DİPLOMA APOSTİLLİ OLACAK

  Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orijinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalı ve mavi veya kırmızı mühürlü olmalıdır. Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Makedonya makamlarınca kabul edilmemektedir. Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır.

 • Önlisans Kaydı

  1. Ön lisans ÜNİVERSİTE Diploması : Diplomanın aslı; asıl diplomaya “Apostil” Onay mühürü yaptırılmalıdır. (Kaymakamlık yada valiliklerden yaptırılabilir. Apostıl mührünün farklı bir kağıda yapılması gecersizdir. Diploma Kayıp Belgesi – Geçici mezuniyet gibi evraklar Bakanlık tarafından KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
  2. Transkiprt/ not dökümü yada diploma eki
  3. Akademik eğitimi boyunca derslerin plan ve programı
  4. Vekaletname: Üniversitemizin Hukuk işleri sorumlusuna, sizlerin adına Bakanlıklarda işlem yapabilmesi için verilmektedir. Örneğini sitemizden bulabilir Türkiyede’ki noterde aynısını yapabilirsiniz.

  Not: SADECE DİPLOMA APOSTİLLİ OLACAK

  Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orjinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalıdır.

  Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Makedonya makamlarınca kabul edilmemektedir.

  Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır.

 • Yüksek Lisans Kaydı

  1. ÜNİVERSİTE Diploması – Lisans: Diplomanın aslı; asıl diplomaya “Apostil” Onay mühürü yaptırılmalıdır. (Kaymakamlık yada valiliklerden yaptırılabilir. Apostıl mührünün farklı bir kağıda yapılması gecersizdir. Diploma Kayıp Belgesi – Geçici mezuniyet gibi evraklar Bakanlık tarafından KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
  2. Transkiprt/ not dökümü yada diploma eki
  3. Akademik eğitimi boyunca derslerin plan ve programı
  4. Vekaletname: Üniversitemizin Hukuk işleri sorumlusuna, sizlerin adına Bakanlıklarda işlem yapabilmesi için verilmektedir. Örneğini sitemizden bulabilir Türkiyedeki noterde aynısını yapabilirsiniz.

  Not: SADECE DİPLOMA APOSTİLLİ OLACAK

  Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orjinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalıdır.

  Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Makedonya makamlarınca kabul edilmemektedir.

  Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır.

 • Doktora Programı

  1. ÜNİVERSİTE Diploması ( Yüksek Lisans ): Diplomanın aslı; asıl diplomaya “Apostil” Onay mühürü yaptırılmalıdır. (Kaymakamlık yada valiliklerden yaptırılabilir. Apostıl mührünün farklı bir kağıda yapılması gecersizdir. Diploma Kayıp Belgesi – Geçici mezuniyet gibi evraklar Bakanlık tarafından KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
  2. Transkiprt/ not dökümü yada diploma eki
  3. Akademik eğitimi boyunca derslerin plan ve programı
  4. Vekaletname: Üniversitemizin Hukuk işleri sorumlusuna, sizlerin adına Bakanlıklarda işlem yapabilmesi için verilmektedir. Örneğini sitemizden bulabilir Türkiyede’ki noterde aynısını yapabilirsiniz.
  5. Yüksek Lisans tezi yazılı formatta ve CD’ye aktarılmış hali olmalı.

  Not: SADECE DİPLOMA APOSTİLLİ OLACAK

  Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orjinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem  işareti Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalıdır.

  ,Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Makedonya makamlarınca kabul edilmemektedir.

  Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır.

 • Oturma İzini Belgeleri

  1. Pasaport: Pasaportun en az 15 ay geçerli süresi olmalıdır. Yeşil veya hususi pasaportlara oturma izni alınamaz
  2. Adli Sicil Belgesi: Adli sicil belgesinde söz konusu kişinin doğum tarihinin, gün, ay, yıl olarak tamamı gösterilmesi gerek.( ayrıca Adli sicil kaydı ibaresi ile birlikte Adli Sicil Arşiv kaydı ibaresinin de yazması gerekmektedir ) Apostilli olacak
  3. Taahhütname: Evrak sadece Büyükelçiliklerden başvuranlar için ve öğrenci reşit değil ise gerekecek, reşit olanlar ve başvuruyu Makedonya’dan yapacak olanlar için gerekmemektedir. Öğrencinin velisi tarafından Türkiye’de noterde, velisi bulunduğu kişinin Makedonya’daki ikamet ve eğitim masraflarını karşılayacağını belirtmesi gereken bir belgedir. Apostilli olacak
  4. Sağlık Sigortası – Proviyzon belgesi : Öğrencinin Türkiye’de bağlı olduğu sağlık kurumundan sigortalı olduğunu gösteren belge. Söz konusu belgenin ıslak mühürlü olması gerekir. Eğer öğrenci devlet sigortasını kullanmıyor ise özel sağlık sigortası yapması gerekir. Özel sigorta yapılırken dikkat edilmesi husus sigortada SEYAHAT ibaresinin bulunmaması gerekir. SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI değil sadece ÖZEL SAĞLIK SİGORTA olarak hazırlanması gerekir. Apostilli olacak
  5. Fotoğraf: Biometrik 8 (sekiz) adet fotoğraf. Beyaz tabanlı, uygun kıyafetli ve 3×35 cm ebatlarında olmalıdır.
  6. Yurt veya kira sözleşmesi. Bu belge öğrencinin Makedonyada ikamet edeceği kurum veya sözleşme yapacağı şahıslar tarafından noter onaylı olacak şekilde hazırlanacaktır. (Belge Makedonca hazırlanacağı için tercümeye gerek kalmayacaktır)
   Yukarıda belirtilen orjinal belgelerin hepsi Makedoncaya tercüme edilip noterde onaylanması gerekir. Tercüme ve noter işlemleri Makedonya Cumhuriyetinde yapılacaktır.
   .
   Öğrenci evraklarını hazırlayıp Hukuk bürosuna teslim ettikten sonra, tercüme ve noter işlemleri de tamamlandıktan sonra Üniversitenin hazırlaması gereken belgeler:
  7. Makedonca Öğrenci Belgesi: Öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğunu gösteren belgedir. Üniversite Öğrenci İşlerinden temin edilir.
  8. İngilizce 4 Yıllık Eğitim Program Belgesi: Üniversite tarafından verilir.
  9. İngilizce Bildiğine Dair Belge: Öğrencinin İngilizceyi yeterli seviyede bildiğini gösteren belgedir. Üniversite tarafından verilir.
  10. Belirlemiş Süre İçin Oturum İzni Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir.
  11. Vize Başvuru Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir.
   Not: Bütün evraklar orjınal olmalı ve hepsinde kaşe, mühür bulunmalı..

  ÖNEMLİ:

  Vizesi olmayan bir Öğrenci Makedonya`ya giriş yaptığı günden itibaren en geç 48 saat içinde, Makedonya’da ikamet edeceği yerin en yakın karakoluna giriş yaptığını bildirmesi gerekir (Beyaz karton alması lazım, ALINMAMASI DURUMUNDA, Makedonya Kanunlarına göre Para CEZASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR).
  Vizesi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimse, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde en fazla turist sıfatıyla 90 gün boyunca durabilir. Sınırdan giriş çıkış yapılacak bu 90 gün süresi yenilenmemektedir. Bu 90 gün süre zarfı içinde kendisinin Oturma izni işlemleri tamamlanmalıdır.

SÜRECİN İŞLEYİŞİ:

Öncelikle evrakların tamamı eksiksiz bir şekilde Üniversite yetkilisine teslim edilmelidir. Hukuk işleri ofisimiz en baştan başlayarak aşağıda sıralayacağımız işlemleri yaparak, öğrencinin güvenli bir şekilde oturma izni / Makedonya’da kimlik kartı ve lise diplomasına denklik almasını sağlayacaktır.

Kişi Makedonya’ya giriş yapmadan önce bilgileri yetkili mercilere iletilerek, sorunsuz bir şekilde Ülkeye girişi sağlanmaktadır. En başta gelen bütün evrakları Hukuk ofisimiz, Makedonca diline tercüme edecektir. Tercüme işleminin bitiminden sonra aynı evraklar noter onayı için Notere gönderilir. Evrakların tercüme ve noter işlemlerinin bitmesinin ardından Bakanlık işlemleri devreye girer. Gelen bütün evraklar Üniversite’de arşivlenir bu işlem tamamlandıktan sonra aynı arşivleme Bakanlıklarda yapılmaktadır. Birinci aşamada kişi oturma iznin başvuru yapabilmesi için Makedonya’da noter huruzunda en az 1 yıllık kıyılan kira sözleşmesinin evrak tesliminden en fazla 1 hafta sonra sözleşmeyi’de Hukuk ofisimize teslim etmelidir.

Hukuk ofisi yetkilileri en başta Türkiye’den lise diplomasının denkliğini alabilmek için öğrenci adına Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığına Denklik başvurusunda bulunur.   (  3 hafta içinde denklik kararı çıkarılır ve aynı şekilde yetkili kişi gidip tekrardan bütün evrakları ve denklik kararnamesini teslim alır ). İkinci aşamada denklik kararnamesi veya başvurusu alındıktan sonra Üniversite iç organları tarafından bazı evrakalrın hazılanması sürecine girilir. Bu evrakaların hazırlanması sürecinden sonra Bütün evraklar yine Hukuk ofisimizde toplanarak, İç İşleri Bakanalığı ve Büyükelçilikler/ Konsolosluk birimlerine vize başvurusu için hazırlıklar başlar. ( Bu süreçte öğrenci imzalar için Hukuk Ofisimize çağırılır ) Yeni getirilen kanunda Başvurular Makedonya’dan da yapılabilecek. Evraklar eksiksiz bir şekilde tamamlandığında ve hukuk işlerinde toplandığında öğrenci ile birlikte yada vekaletname ile Hukuk Ofisi yetkilileri Vize / oturma izni başvurusunda bulunur.

Başvurular yapıldıktan sonra, Makedonya’da idare sisteminin yavaş çalışmasından ötürü Üniversite’de Yetkili kişiler ciddi girişimlerde bulunarak vizenin sorunsuz bir şekilde çıkmasını sağlar ve işlemi sonuna kadar takip eder. Vizesi onaylanan öğrenci kararnameyi içişleri bakanlığı yada başvuru yaptığı Büyükelçilik / konsolosluk biriminden alır. Kararname alındıktan sonra kişi Hukuk ofisimiz ile durmadan irtibat sağlayarak koordineli bir şekilde bakanlığa giderek kimlik kartı için başvuruda bulunur ve fotoğraf çekinir. Başvurudan 3-4 hafta sonra kişi, Makedonya’da oturma izni / kimlik kartı sahibi olur.

Saygılarımızla

ÖNEMLİ:    

 • Vizesi olmayan bir Öğrenci Makedonya`ya giriş yaptığı günden itibaren en geç 48 saat içinde, Makedonya’da ikamet edeceği yerin en yakın karakoluna giriş yaptığını bildirmesi gerekir (Beyaz karton almasi lazim, ALINMAMASI DURUMUNDA, Makedonya Kanunlarına göre Para CEZASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR).
 • Vizesi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimse, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde en fazla turist sıfatıyla 90 gün boyunca durabılır. Sınırdan giriş çıkış yapılacak bu 90 gün süresi yenilenmemektedir. Bu 90 gün süre zarfı içinde kendisinin Oturma izni işlemleri tamamlanmalıdır.
 • Örnek Vekaletname metni için tıklayınız.
Back to top of page